Práce s informacemi a s důvěrnými daty

Informace a důvěrná data o žácích a jejich rodičích, která se poradenští pracovníci školy, třídní učitelé nebo další pedagogové dozvědí v souvislosti s výkonem své poradenské činnosti, jsou ochraňována v souladu se Zákonem č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Dokumentaci, která obsahuje údaje, které jsou důvěrného nebo citlivého charakteru uchovávají v uzamykatelné skříňce nebo zásuvce (zejména zprávy z vyšetření žáků z PPP, SPC, záznamy z pohovorů se žáky, rodiči, z výchovných komisí, materiály obsahující osobní údaje žáků, korespondenci s poradenskými zařízeními), zachovávají mlčenlivost o získaných informacích důvěrného charakteru v souladu se zákonem.

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies