O žákovském parlamentu

Žákovský parlament je prostředek, pomocí něhož se žáci učí odpovědnosti, spolupráci a vztahu ke svému okolí. Díky svým činnostem pomáhá zlepšovat klima školy, propojuje žáky, vedení školy, učitele, i rodiče. Skrze parlament propůjčujeme žákům díl odpovědnosti za rozhodování o třídě a škole. Je hlasem všech žáků školy. Členy žákovského parlamentu je vždy jedna dvojice z každé třídy.

 

Jsme součástí sdružení sítě škol , které mají žákovský parlament a navzájem se podporují, inspirují a hlásí se k tomu, že demokracie do školy patří.

Naše škola je hrdým nositelem titulu "Škola pro demokracii", jsme zaregistrováni ve sdružení škol CEDU (Centrum pro demokratické učení).

 

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies