ŠPP

Činnost školního poradenského pracoviště na ZŠ a MŠ Malšice pro školní rok 2023-2024

V rámci školního poradenského pracoviště (ŠPP) na ZŠ a MŠ Malšice působí:

  • výchovná poradkyně – Mgr. Lenka Kubrová, Mgr. Pavla Šimáková
  • kariérová poradkyně – Mgr. Pavla Šimáková
  • metodička prevence - Mgr. Pavla Šimáková, Bc. Hana Matějková
  • sociální pedagog – Bc. Hana Matějková
  • školní psycholožka – Mgr. Adéla Kösslová
  • školní speciální pedagožka – Mgr. Soňa Růžičková

Rozcestník pro rodiče:

  1. Blíží se příjímací zkoušky, potřebuji informace o studijních nebo učebních oborech, informace týkající se přihlášek - kontaktuji Mgr. P. Šimákovou (Edupage, pavlasimakova@zsmalsice.cz).

  2. Moje dítě má problémy se začleněním do třídního kolektivu, s nastavením domácí přípravy, potřebuji poradit s rodinnými nebo existenčními problémy - kontaktuji Bc. H. Matějkovou (Edupage, hanamatejkova@zsmalsice.cz).

  3. Moje dítě má problémy se spolužáky, obtížné dospívání, různé úzkosti a strachy, doma nemůžeme najít společnou řeč, dítě se změnilo, moje dítě něco trápí - kontaktuji školní psycholožku Mgr. A. Kösslovou (Edupage, adelakosslova@zsmalsice.cz).

  4. Moje dítě má obtíže v učení, končí mu podpůrná opatření, podpůrná opatření nevyhovují, bude potřebovat více času u přijímacích zkoušek - kontaktuji Mgr. L. Kubrovou (Edupage, lenkakubrova@zsmalsice.cz).

Činnost ŠPP se řídí vyhláškou č.72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízení.

Základním účelem ŠPP je poskytovat pedagogicko-psychologické služby ve škole žákům a jejich zákonným zástupcům. Zažádat o tyto služby může samotný žák, zákonný zástupce či jiná zařízení. Pracoviště také zajišťuje koordinaci a spolupráci s jinými zařízeními (Ped.- psych. poradna, SPC, SVP...). Pracoviště dále mj. poskytuje poradenské a konzultační služby pedagogům.

Smyslem služeb ŠPP je vytvořit vhodné podmínky pro vzdělávání a všestranný rozvoj žáků, včetně zajištění speciálních vzdělávacích potřeb žáků, prevence rizikového chování, kariérní poradenství pro žáky, poskytování krizové intervence, vyhledávání žáků s potřebou další péče, podpory pro žáky s různými druhy omezení, onemocnění či potížemi. Podpora může být také poskytována při adaptačních potížích, vztahových či rodinných problémech. ŠPP dále pracuje s třídními kolektivy a rozvíjí pozitivní klima ve školním prostředí. Podporuje také spolupráci se zákonnými zástupci žáků.

Služba je poskytována zdarma a je kladen důraz na důvěrnost jednání a ochranu osobních dat klientů.

 

 

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies