Školní poradenské pracoviště

Poradenská činnost v naší škole je zajišťována školním poradenským pracovištěm (ŠPP). Poradenské služby školy podléhají platné legislativě. Školní poradenské pracoviště je tvořeno odbornými pozicemi: výchovný poradce, výchovný- kariérový poradce, metodik prevence.


Činnost školního poradenského pracoviště koordinuje jeden z jeho členů pověřený ředitelem školy. Spoluprací se školskými poradenskými zařízeními a koordinací péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami je pověřena Mgr. Lenka Kubrová.