Aktuality ZŠ

Volby členů školské rady 2023-2026


Funkční období stávajících členů Školské rady za zákonné zástupce končí v říjnu 2023. S ohledem na tuto skutečnost v souladu s ustanovením § 167 školského zákona a Volebním řádem školské rady při ZŠ Malšice, vyhlašuji volby členů školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků na další tříleté období.

Obědy pro jihočeské děti


Naše škola se zapojila do dotačního programu bezplatného školního stravování, který je určen pro děti, žáky a studenty ve věku od 2 do 26 let v Jihočeském kraji a jejichž rodiny se ocitly v nepříznivé finanční situaci.

Rozloučení s prázdninami


Dovolujeme si Vás pozvat na akci KPŠ Rozloučení s prázdninami. Sejdeme se v sobotu 2. 9. 2023 na hřišti TJ v Malšicích.

Upozornění


V souvislosti se zahájením stavebních prací v areálu školy a školky upozorňujeme na nutnost dbát zvýšené opatrnosti při pohybu v okolí stavby. Hřiště u MŠ je po celou dobu stavby pro veřejnost uzavřeno.

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies