Základní škola Malšice

Poskytujeme vzdělávání pro děti současné doby. Podporujeme společné prožitky a kolektivní spolupráci v bezpečném prostředí.

ROZVÍJÍME ROZUM, TĚLO I DUŠI
Žáky vedeme k aktivnímu zájmu o dění kolem a k odpovědnosti za sebe a své vzdělávání. Vytváříme podmínky a nabízíme příležitosti k všestrannému rozvoji každého jednotlivého žáka.

JDEME S DOBOU
Umožňujeme žákům si vybudovat všeobecný základ pro rozvoj vlastních myšlenek a názorů, rozvíjíme jejich kritické myšlení. Učení doplňujeme prožitkem, podporou skupinové práce a zapojením do projektů. Inovujeme materiály a metody výuky, obohacujeme vyučování o dostupné didaktické pomůcky.

VYTVÁŘÍME BEZPEČNÉ PROSTŘEDÍ
Budujeme otevřenou komunikaci a vzájemný respekt mezi učiteli, žáky a rodiči. Nastavujeme vzájemná pravidla života ve škole a dbáme na jejich dodržování.

HISTORIE
Malšická škola byla postavena v roce 1962. V roce 2003 se podařilo zrekonstruovat většinu technického zařízení školy (kotelna, rozvody UT, okna, podlahovou krytinu, sociální zařízení, světla, rozhlas) včetně venkovní fasády. V roce 2007 jsme dokončili přístavbu nového křídla s tělocvičnou, 2 kmenovými učebnami, učebnou informatiky a školním klubem. V roce 2019 byla dokončena přístavba dalších 2 kmenových tříd. Po stavební stránce se škola stala moderní budovou poskytující veškerý komfort pro vzdělávání žáků. Velké výhody přináší i pozice venkovské školy. Učitelé využívají možnosti překrásného okolí školy k častým činnostem v přírodě.

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies