Kontakty

Ředitelka školy

Zástupci ředitelky školy

Učitelé 1.stupeň

Učitelé 2. stupeň

Vychovatelky

Bc. Radka Švadlenková

Detail

Helena Trojáčková

Detail

Poradenští pracovníci

Učitelky MŠ

Asistenti pedagoga

Provozní zaměstnanci

Miroslav Drtina , školník

Detail

Marie Koblasová

Detail

Jana Novotná

Detail

Monika Ovčíková

Detail

Školní jídelna

Karolína Holakovská

Detail