Petra Matějčková, DiS. Učitelky MŠ

Umístění

Berušky

Vzdělání: SPGŠ Obrataň - obor předškolní a mimoškolní pedagogika a VOŠ Sociální Prachatice - obor sociální práce (DiS.)

Specializace: Artefiletika - kombinace arteterapeutických postupů a moderního pojetí výtvarné výchovy. Keramika - v rámci vzdělávání.

 

Kontaktní formulář