Mgr. et Mgr. Lucie Maříková Učitelky MŠ

Umístění

Sluníčka

Vzdělání: Gymnázium Pierra de Coubertina Tábor, Filozofická fakulta MU - Hudební věda (Mgr.), Pedagogická fakulta JČU - Učitelství pro MŠ (Bc.), Pedagogická fakulta UHK - Pedagogika předškolního věku (Mgr.), Pedagogická fakulta JČU - Učitelství pro 1. stupeň základních škol (DVPP)

Specializace: logopedický asistent, prezentace školy pomocí webových stránek, hrátky s flétnou, edukace dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

Zájmy: folklór a lidové tradice, četba knih, hra na klavír, zpěv

Kontaktní formulář