Téma: Veřejnost

Příspěvky

Zahradní slavnost 20. 6. 2024


Srdečně zveme širokou veřejnost a přátele školy na tradiční zahradní slavnost, která se koná 20. června 2024 od 16 hodin na terase základní školy. Čeká Vás bohatý program a rodiče se mohou utkat s dětmi ve fotbale a přehazované.

Žáci z malšické školy vzdělávají, aneb KÓDUJEME


Pro širokou veřejnost připravili naši žáci tři trasy s různě rozmístěnými QR kódy. Při tvorbě jednotlivých QR kódů žáci propojili zeměpis, dějepis, češtinu i přírodopis a uplatnili své vědomosti v praxi za použití digitálních technologií. A v neposlední řadě spolupracovali jako tým. 

Nadace Šatník


Poskytování a přijímání materiální a potravinové pomoci. Hlavním cílem je pomáhat těm, kteří se ocitli v nouzi, a ulehčit jim tak tíživou životní situaci a koordinovat pomoc od dárců k potřebným.

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies