Téma: základní škola

Příspěvky

Volby členů školské rady 2023-2026 za zákonné zástupce


Funkční období stávajících členů Školské rady za zákonné zástupce končí v říjnu 2023. S ohledem na tuto skutečnost v souladu s ustanovením § 167 školského zákona a Volebním řádem školské rady při ZŠ Malšice, vyhlašuji volby členů školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků na další tříleté období.

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies