Získaná 3D tiskárna za úspěšný 3D projekt

30.3.2024 - Veronika Kahounová

Žáci 6.B, pod vedením učitele informatiky Karla Hlase, vytvořili výukový materiál pro 3D tisk, který má praktické využití. Co přesně vzniklo?

Dokumenty, s jejichž pomocí si vyučující může připravit hodinu informatiky, se zaměřením na 3D program TinkerCAD.

3D model čtecí karty, na kterou lze přidat jméno budoucího majitele. Tento model je určen pro tisk na 3D tiskárně. Vnikne tak personalizovaná pomůcka pro nácvik čtení pro děti s potížemi čtení.

Úspěšná realizace, díky zdařilé realizaci tohoto projektu získala malšická základní škola 3D tiskárnu Original Prusa i3 MK3S od firmy Prusa Research. Což nám otevírá nové cesty k inovacím ve vzdělávání.

Projekt naleznete pod tímto odkazem: https://www.printables.com/cs/education/743796-personalizovana-cteci-karta

Je skvělé vidět, jak žáci spojili svou kreativitu s moderními technologiemi. Gratulujeme k úspěchu!

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies