Pomáháme s kroužky pro jihočeské děti

6.9.2023 - Veronika Kahounová

Naše škola se zapojila do dotačního programu podporujícího školní a mimoškolní aktivity pro děti žijící v rodinách, které jsou v nepříznivé sociální situaci.

Příspěvek je možné poskytnout pouze na aktivity dětí narozených od 2. 9. 2005 do 1. 9. 2020, které mají trvalý pobyt v Jihočeském kraji, a žijí ve společné domácnosti, v níž je ke dni registrace dítěte: 

-pobírána dávka „Přídavek na dítě“ nebo 
-pobírána dávka „Příspěvek na bydlení“ nebo  
-pobírána dávka „Příspěvek na péči“ na nezletilé dítě nebo 
-pobírána dávka pěstounské péče „Odměna pěstouna“ nebo 
-pobírána dávka pěstounské péče „Příspěvek při pěstounské péči“, 
a zároveň rodič/zákonný zástupce/pěstoun dítěte využívajícího podporovanou aktivitu není ke dni registrace dítěte v aplikaci déle než 6 měsíců veden v evidenci uchazečů o zaměstnání. 
Výše uvedené postačuje prokázat pouze u jednoho z rodičů/zákonných zástupců/pěstounů dítěte.

 

NA JAKÉ AKTIVITY SE PODPORA VZTAHUJE

-vzdělávání v základních uměleckých školách (ZUŠ),  
-zájmové vzdělávání ve střediscích volného času, školních klubech a školních družinách -  kredity lze použít také na úhradu za školní družinu,  
-další zájmové, volnočasové, tělovýchovné a sportovní aktivity dětí (kroužky, soustředění, kurzy včetně plaveckých a lyžařských, dětských táborů, příměstských táborů apod.),  
-ambulantní a terénní sociální služby podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (centra denních služeb, denní stacionáře, noclehárny, průvodcovské a předčitatelské služby, odlehčovací služby, osobní asistence).  

O podporu můžete požádat již od 18.9.2023 a podrobnější informace naleznete na webových stránkách: https://krouzkyprojihocechy.cz/pro-rodice/zakladni-informace

Podání žádosti neznamená automatické poskytnutí finančního příspěvku na vybrané aktivity, naše škola musí nejprve čekat na schválení a proplacení aktivit Jihočeským krajem. Celá záležitost může trvat několik měsíců, proto Vám budou do této doby strhávány platby obvyklým způsobem. Jakmile naše škola obdrží finanční prostředky na aktivity z Jihočeského kraje, budou Vám zaslány na Váš bankovní účet.

V případě potřeby bližších informací neváhejte kontaktovat kancelář školy telefonicky: 381 277 440, nebo emailem: skola@zsmalsice.cz

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies