Soustružení dřeva - umělecké řemeslo v naší škole

17.5.2024 - Veronika Kahounová

Projekt Moderní škola Malšice v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský (OP JAK) přinesl naší škole nový soustruh na dřevo značky Holzmann D510F. Práce se dřevem umožňuje žákům vyjádřit svou kreativitu a každý výrobek má punc jedinečnosti.

Žáci se při obrábění dřeva seznamují s jeho vlastnostmi a získávají praktické dovednosti s jednotlivými druhy soustružnických dlát - struhů. Práce na soustruhu žákům přináší i další návyky vyplývající z respektu k obrábějícímu stroji v podobě nutnosti dodržovat zásady bezpečného chování, používání ochranných pomůcek, kontroly upnutí obráběného materiálu, nastavení podpěry i otáček stroje. Při vzniku výrobku využívají i jiné dovednosti osvojované v rámci výuky pracovních činností jako je rozvržení posloupnosti pracovního postupu, orýsování materiálu, řezání, spojování a povrchové úpravy výrobků (např. broušení, tmelení, leštění, nanášení barev, lazur a vosků). Získané dovednosti a návyky mohou zužitkovat nejen v další etapě přípravy na budoucí povolání, ale také v každodenním životě (např. při zařizování, údržbě a chodu domácnosti).

Ručně obráběné výrobky z tohoto přírodního materiálu mohou mít vysokou estetickou hodnotu a sloužit jako dekorace do interiérů, nebo najít praktické uplatnění např. v podobě lžičky na med, talířku, misky nebo hraček pro děti.

Dřevěné výrobky tak mohou sloužit jako dárky. V letošním roce našly některé vysoustružené předměty své obdarované při zápisu do prvních tříd. V příštím roce bychom rádi na výrobky vypalovali logo naší školy a propagovali tak práci našich žáků v okruhu spolupracujících škol nebo při charitativních akcích.

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies