Rozvoj kvality vzdělávání ZŠ a MŠ Malšice II.

22.4.2021 - Lucie Vondrušková

Název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0015386

Název projektu: Rozvoj kvality vzdělávání ZŠ a MŠ Malšice II.
Trvání projektu: 1.9.2019 - 31.8.2021

Stručný obsah projektu:
Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy, podpora extrakurikulárních aktivit, spolupráce s rodiči dětí a žáků.

Rozdáme vysvědčení, rozloučíme se s deváťáky a na jejich místa pasujeme letošní osmáky. Pak si popřejem krásné, dlouhé a klidné prázdniny.