Rozvoj kvality vzdělávání v ZŠ a MŠ Malšice III.

1.1.2022 - Jana Randlová

Název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.xx/0.0/0.0/20_080/0021313

Název projektu: Rozvoj kvality vzdělávání ZŠ a MŠ Malšice

Trvání projektu: 1. 9. 2021 - 30. 6. 2023

Stručný obsah projektu:
Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: aktivity rozvíjející ICT v ZŠ, extrakurikulární a rozvojové aktivity v ZŠ, projektové dny ve výuce, projektové dny mimo školu a personální podpora ZŠ.

 

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies