Volby členů školské rady 2023-2026 za zákonné zástupce

27.9.2023 - Veronika Kahounová

Funkční období stávajících členů Školské rady za zákonné zástupce končí v říjnu 2023.

S ohledem na tuto skutečnost v souladu s ustanovením § 167 školského zákona a Volebním řádem školské rady při ZŠ Malšice, vyhlašuji volby členů školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků na další tříleté období.

Harmonogram voleb

Do čtvrtka 5. 10. 2023 15:00 hodin se zájemci o práci ve Školské radě přihlásí ředitelce školy kliknutím na odpověď ANO, MÁM ZÁJEM A CHCI KANDIDOVAT VE VOLBÁCH ČLENŮ DO ŠKOLSKÉ RADY ZA ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE NEZLETILÝCH ŽÁKŮ.

Dne 6.10. 2023 budou jména kandidátů v abecedním pořadí zveřejněna na stránkách školy.

Dne 23. 10. 2023 proběhnou VOLBY prostřednictvím anonymního hlasování ve školním informačním systému EduPage.

 

Informace pro voliče

Volba ČLENŮ ŠKOLSKÉ RADY ZA ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE NEZLETILÝCH ŽÁKŮ se uskuteční 23. října 2023.

Každý zákonný zástupce má k dispozici jeden hlas, který odevzdá kliknutím na jméno vybraného kandidáta.

Zvoleni budou 2 kandidáti, kteří získají nejvyšší počet hlasů. Pro případ skončení mandátu zvolených členů se ostatní kandidáti považují za náhradníky v pořadí dle počtu získaných hlasů.

Hlasovací systém bude spuštěn v pondělí 23. 10. 2023 v 7:00 a uzavřen ve 21:00.

 

Děkujeme za Vaši aktivní účast.

 

Mgr. Kristina Zůbková

ředitelka školy

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies