Pomáháme školám k úspěchu

29.4.2021 - Aneta Rypáčková

Patříme k Pomáháme školám k úspěchu, projektu financovaného rodinnou nadací manželů Renáty a Petra Kellnerových. 

Stručný obsah projektu:
Zakladatelé projektu věří, že dobré výsledky v učení mají žáci toho učitele, který soustavně vyhodnocuje dopad své výuky na učení dětí a sám se z toho učí, jak lépe vyučovat. Proto se projekt zaměřuje na společné profesní učení učitelů, které je propojeno s učením žáků. Podporuje lídry škol při vytváření kultury příznivé pro učení dětí i dospělých a buduje učící se komunitu spojenou s vizí a praxí nadace. Obsahově se zaměřuje na čtenářství, pisatelství, kritickou gramotnost a na sebeřízení při učení. 

Rozdáme vysvědčení, rozloučíme se s deváťáky a na jejich místa pasujeme letošní osmáky. Pak si popřejem krásné, dlouhé a klidné prázdniny.