Na táboře je PRÍMA

22.4.2021 - Lucie Vondrušková

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0011582
Název projektu: Na táboře je PRÍMA
Žadatel: Základní škola a Mateřská škola Malšice
Trvání projektu: 1.6.2019 - 30.9.2021

Stručný obsah projektu:
Projekt je zaměřen na cílovou skupinu osob pečujících o malé děti. Cílem projektu je pomoci rodičům snadněji sladit rodinný a pracovní život vytvářením vhodných podmínek a odstraňováním překážek, které rodičům toto skloubení pracovního a rodinného života ztěžují. Jednou z možností řešení problému je zajištění služeb péče o děti v době školních prázdnin formou příměstských táborů. ZŠ Malšice se rozhodla tuto službu rodičům nabídnout.

Rozdáme vysvědčení, rozloučíme se s deváťáky a na jejich místa pasujeme letošní osmáky. Pak si popřejem krásné, dlouhé a klidné prázdniny.