Základní informace

Učitelky: Petra Matějčková, Dis., Bc. Lucie Háková

V Meduňkové třídě je zapsáno 19 dětí, z toho 11 chlapců a 8 dívek. 9 dětí je ve věku 4 let, 8 dětí ve věku 3 let a pouze dvě děti jsou mladšího věku, tedy dvou let. Starší děti navštěvovaly MŠ již v předchozím roce. Ostatní děti přichází do MŠ nově. Všechny děti jsou přihlášeny k celodenní docházce. Ve třídě jsme 2 učitelky, které se snaží mít respektující přístup a využívat prvky alternativních škol ve své výchově a vzdělávání dětí.

Letošním rokem nás budou provázet lesní zvířátka. Společně s myškou, ježkem, jelenem a spoustou dalších zvířátek z lesa navážeme dětská přátelství. Osvojíme si rituály a pravidla třídy a užijeme si spoustu legrace. Hravým způsobem rozvineme svoji osobnost ve všech vzdělávacích oblastech. Během terénních dní se seznámíme s okolím MŠ a prostředím obce. Navštívíme místa, kde žijí naši zvířecí i lidští kamarádi.

Zážitky a aktivity z naší třídy s Vámi sdílíme také ve facebookové skupině: Meduňky

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies