Nejčastější dotazy

Jak mám získat potvrzení dětské lékařky?

- Domluvte se telefonicky na způsobu předání potvrzení o očkování s vaším dětským lékařem. Formulář k potvrzení je součástí přihlášky.

Je podmínkou pro přijetí dítěte do mateřské školy i očkování?

- Podmínkou přijetí dítěte do MŠ podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání (k 31. 8. 2022 dosáhne pěti let).

Jak bude ředitelka postupovat, pokud se přihlásí víc dětí, než bude možné do školy přijmout?

- Ředitelka bude postupovat podle "Kritérií pro přijetí dětí do MŠ na aktuální školní rok ", která předem zveřejní. Přednostně budou přijaty děti spádové, od nejstarších  k nejmladším.

Přijímáte i děti dvouleté?

- Děti, které k 31. 8. aktuálního roku nedosáhnou věku tří let, mohou být přijaty, pokud bude mít MŠ volné místo (až po přijetí všech tříletých, spádových).
Jaké mám šance na přijetí v nespádové mateřské škole?
Ředitelka musí přijmout nejdříve spádové děti. Podle počtu volných míst pak doplní dětmi, které se hlásí do MŠ jako nespádové. Pořadí určí podle zveřejněných kritérií.

Mohu si podat přihlášku i do více mateřských škol?

- Ano, lze podat přihlášku i do více škol.

Co se stane, pokud by bylo moje dítě přijato do více škol?

- V případě přijetí do více škol rodič dítěte neprodleně kontaktujte všechny školy, kterou si vybere, a potvrdí ji závazně svoje rozhodnutí.

Kdy bude jasné, zda bylo dítě přijato do mateřské školy?

- Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí do mateřské školy bude zveřejněno 24. 5. 2022

Chtěli bychom se podívat do mateřské školy, bude k tomu příležitost?

- Přijďte 3. 5. 2022 k veřejnému zápisu, kdy vám bude umožněna prohlídka mateřské školy.

Vedoucí učitelka školy Vám ráda odpoví na Vaše další případné dotazy na tel.: 773444562

a těší se na Vás a Vaše děti v Mateřské škole Malšice

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze takové cookies, které jsou nezbytně nutné pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies