Nejčastější dotazy

Jak mám získat potvrzení dětské lékařky?

- Domluvte se telefonicky na způsobu předání potvrzení o očkování s vaším dětským lékařem. Formulář k potvrzení je součástí přihlášky.

Je podmínkou pro přijetí dítěte do mateřské školy i očkování?

- Podmínkou přijetí dítěte do MŠ podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání (k 31. 8. aktuálního roku, kdy dítě dosáhne pěti let).

Jak bude ředitelka postupovat, pokud se přihlásí víc dětí, než bude možné do školy přijmout?

- Ředitelka bude postupovat podle "Kritérií pro přijetí dětí do MŠ na aktuální školní rok". Přednostně budou přijaty děti spádové, od nejstarších  k nejmladším.

Přijímáte i děti dvouleté?

- Děti, které k 31. 8. aktuálního roku nedosáhnou věku tří let, mohou být přijaty, pokud bude mít MŠ volné místo (až po přijetí všech tříletých, spádových).

Jaké mám šance na přijetí v nespádové mateřské škole?

- Ředitelka musí přijmout nejdříve spádové děti. Podle počtu volných míst pak doplní dětmi, které se hlásí do MŠ jako nespádové. Pořadí určí podle zveřejněných kritérií.

Mohu si podat přihlášku i do více mateřských škol?

- Ano, lze podat přihlášku i do více škol.

Co se stane, pokud by bylo moje dítě přijato do více škol?

- V případě přijetí do více škol rodič dítěte neprodleně kontaktujte všechny školy. Škole, kterou si vybere, potvrdí závazně svoje rozhodnutí.

Kdy bude jasné, zda bylo dítě přijato do mateřské školy?

- Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí do mateřské školy bude zveřejněno na webových stránkách a úřední desce školy.

Chtěli bychom se podívat do mateřské školy, bude k tomu příležitost?

- Přijďte k veřejnému zápisu do MŠ Malšice, kdy vám bude umožněna prohlídka mateřské školy.

Zástupkyně ředitelky pro předškolní vzdělávání - Bc. Alena Šimáková Vám ráda odpoví na Vaše další případné dotazy na tel.: 773 444 562 a těší se na Vás a Vaše děti v Mateřské škole Malšice

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies