Zápis do mateřské školy

Ředitelka ZŠ a MŠ Malšice vyhlašuje

ZÁPIS

do mateřské školy Malšice

pro školní rok 2023/2024

v úterý 2. 5. 2023

od 8.00 do 16:00 v budově mateřské školy


Týká se dětí, které k 31. 8. 2023 dovrší 2 roky.

 
V případě, že budete chtít poslat žádost datovou schránkou nebo poštou, máte možnost tak učinit od 2. 5. do 16. 5. 2023.

Postup:

 • vyplňte a potvrďte lékařem

ŽÁDOST O PŘIJETÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ (formulář níže)

 • přineste k zápisu osobně NEBO
  • do datové schránky školy - ID datové schránky dsrmfdn, dokumenty musí být podepsány elektronickým podpisem
  • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem na skola@zsmalsice.cz (tedy nelze jen poslat prostý email s přílohou)
  • poštou na adresu Základní škola a Mateřská škola Malšice,okres Tábor, Malšice 232, 391 75 Malšice


Co bude třeba doložit u zápisu?

 1. vyplněnou žádost o přijetí, potvrzenou lékařem
 2. rodný list dítěte
 3. pokud má dítě zdravotní znevýhodnění, je nutné připojit i doporučení lékaře, školského zařízení, kde bylo dítě vyšetřeno
 4. občanský průkaz zákonného zástupce

 

Formuláře:

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies