Zápis do mateřské školy

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Malšice vyhlašuje


ZÁPIS


do mateřské školy Malšice
šk.roku 2022/2023

v úterý 3. 5. 2022

od 8.00 do 16:00 v budově mateřské školy


Týká se dětí, které k 31. 8. 2022 dovrší 2 roky.

 


V případě, že budete chtít poslat přihlášku přes datovou schránku nebo poštou, máte možnost tak učinit od 2. 5. do 16. 5. 2022.

Jakým způsobem mám žádost o přijetí dítěte doručit do mateřské školy?

- Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání a další dokumenty doručit následujícími způsoby:
    • do datové schránky školy ( ID datové schránky : dsrmfdn )  
    • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem – tedy nelze jen poslat
       prostý email -> zsmalsice@seznam.cz
    • poštou  Základní škola a Mateřská škola Malšice, Malšice 232, 391 75
    • osobním předáním v MŠ 


Co bude třeba doložit u zápisu?

  1. vyplněnou žádost o přijetí, potvrzenou lékařem
  2. kopii rodného listu dítěte
  3. pokud má dítě zdravotní znevýhodnění, je nutné připojit i doporučení lékaře, školského zařízení, kde bylo dítě vyšetřeno
  4. občanský průkaz zákonného zástupce

Formuláře: