Úplata za zájmové vzdělávání

Poplatek je stanoven ředitelkou ZŠ Malšice jednotně 80,-Kč/měsíc při školní družině a 50,-Kč/měsíc při školním klubu. Platba probíhá složenkou (budou rozdány rodičům přímo v ŠD a ŠK), a to vždy na období září – prosinec, leden – červen. Dítě zapsané do ŠD pak může navštěvovat libovolný počet kroužků bez jakýchkoli příplatků.

Směrnici o stanovení úplaty naleznete zde, nebo v kategorii Dokumenty.