Kroužky v základní škole

Základní škola nabízí ve školním roce 2023/2024 všechny výše uvedené kroužky, které lze rozkliknout pro podrobnější informace.

Kroužky probíhají v prostorách školy a jsou určeny pro všechny žáky ZŠ. Vedou je učitelé ZŠ a externí odborníci. Zájmové vzdělávání začíná v polovině září a končí v polovině června.

Úhrada za kroužky ve výši 500 Kč / školní rok probíhá přes inkasní platbu (stejně jako za obědy) ve dvou částkách za období září–prosinec 200 Kč a leden – červen 300 Kč.

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies