Informace pro rodiče

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

jistě si přejete, aby Vaše dítě úspěšně zvládlo nástup do první třídy a chcete mu tento krok usnadnit. Rozhodně Vám nedoporučujeme dítě učit dopředu číst, psát a počítat. To není ani žádoucí. Důležité je, aby si děti osvojovaly různé dovednosti a znalosti nejen během docházky do mateřské školy. Zaměřte se, prosím, na jejich procvičování. Nesnažte se však dítě "trápit" příliš dlouho. Nácvik by měl probíhat formou hry a vždy jen pár minut, několikrát denně (může probíhat během běžných činností - na procházce, během vaření, při hře atd.).