Základní informace

Učitelky: Kateřina Peštová, DiS., Radka Zemanová Jenšíková, DiS.

Fialkovou třídu navštěvuje 22 dětí ve věku 3-6 let. Je zde 11 dívek a 11 chlapců, 4 děti k nám přestoupily z Meduňkové třídy a 9 dětí přišlo do naší mateřské školy nově. Téměř polovinu dětí (9) čeká příští rok vstup do školy a naším cílem je připravit předškoláky na hladký přestup na základní školu a všestranně rozvíjet hravým způsobem osobnost dítěte. Také se tento rok zaměříme především na rozvoj slovní zásoby, slovosled ve větách a motoriku mluvidel, dále rozvoj hrubé a jemné motoriky, kognitivních dovedností, vzájemných vztahů a dodržování pravidel. Uděláme vše pro to, abychom se všichni skamarádili, osvojili si školní pravidla bezpečného chování a bylo nám tady společně dobře.

Sledovat nás také můžete na facebookových stránkách.

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies