Skutečně zdravá škola

20.4.2021 - Aneta Rypáčková

Naše mateřská škola je zapojena do projektu s názvem "Skutečně zdravá škola". Vizí SZŠ je, nabízet dětem jídlo, které je chutné a zdravé. Projekt pomáhá dětem, aby získaly představu o tom, odkud jídlo pochází a jak se pěstuje či vyrábí. Umožňuje jim porozumět vztahům mezi jídlem, které jí, a světem, ve kterém žijí. Děti si poté ze školy odnášejí základy zdravých stravovacích návyků a důležité informace, díky nimž si v dalším životě dokáží vybrat zdravé a kvalitní potraviny.

Skutečně zdravá škola je komplexní program zdravého školního stravování. Jeho snahou je, aby si děti jídla vážily, dokázali si jej vychutnat a také věděly, odkud jídlo pochází a jak vůbec vzniká. Tento program také pomáhá dětem v rozvoji dovedností a návyků, které budou potřebovat ke zdravému a úspěšnému životu.

Záštitu nad tímto projektem převzali ministři zemědělství a životního prostředí ČR. Samotný program je také doporučován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy jako příklad inspirativní praxe. Také jej doporučuje Národní síť Zdravých měst jako příklad dobré praxe.

Co Skutečné zdravé školy dělají

  • nakupují do školní jídelny sezónní suroviny od místních farmářů, pekařů a řezníků
  • organizují výlety na místní farmy
  • začleňují téma stravování a jídla do vzdělávacího programu
  • pořádají na škole farmářské trhy a komunitní aktivity
  • nabízejí kurzy vaření pro žáky a rodiče
  • pěstují na školní zahradě vlastní ovoce a zeleninu
  • zajistí, že oběd je ve školní jídelně radostnou společenskou událostí v příjemné a klidné atmosféře
  • žákům poskytují plnou důvěru v účasti na celém procesu. Chceme, aby děti získaly dovednosti lídrů a naučily se poukázat na věci, které by se měly změnit

Program Skutečně zdravá škola vychází ze zkušenosti obdobného programu ve Velké Británii (Food For Life Partnership - FFLP), do něhož se od roku 2005 zapojilo více než 5 000 škol.

Více informací o samotném projektu naleznete na www.skutecnezdravaskola.cz

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies