O naší mateřské škole

Mateřská škola Malšice se nachází v městysu Malšice, který leží na půli cesty mezi Táborem a Bechyní. Najdete ji v těsné blízkosti školy základní, pod kterou mateřská škola spadá. Školka je obklopena velkou zahradou, na které si děti užívají venkovních aktivit v době pěkného počasí po celý školní rok. Protože se nacházíme v menší obci, jsme ze všech stran obklopeni přírodou. V blízkosti jsou pole, louky, lesy, které často využíváme k dopoledním činnostem. Školka má celkem 5 tříd s celodenním provozem.

Provoz mateřské školy je od 6.00 hodin do 16.30 hodin (včetně provozu o prázdninách).
Bývá přerušený v měsíci červenci a srpnu zpravidla na pět týdnů. Omezení nebo přerušení provozu mateřské školy vyvěsí ředitel školy na veřejně dostupném místě nejméně dva měsíce předem.
Provoz jednotlivých tříd je vždy stanoven na začátku školního roku dle aktuálních potřeb s ohledem na hygienické a bezpečnostní předpisy. Případné spojování tříd je plně v kompetenci zástupkyně ředitelky školy a může nastat v nezbytných situacích z hlediska technických důvodů a opět s ohledem na potřeby dětí a zajištění bezpečného klimatu.

A jaká je naše filozofie?
Naším cílem je v dětech udržet tradici vesnického folkloru a lásku k přírodě, která nás všude obklopuje a je třeba se o ni naučit starat. Po celý rok nás provázejí folklorní témata jako je Masopust, Velikonoce, Čarodějnice, Advent. Vracíme k dětem lidovou písničku, staré lidové hry a retrohrátky, řemesla, rodinné obyčeje a slavnosti. Věnujeme se vztahům „velké rodiny", ale také k poznávání přírody a přírodních živlů. Děti se seznamují s hospodářskými zvířaty nejen na obrázcích. Vše se snažíme přiblížit prožitkovým učením, projektováním a každodenním pobytem v přírodě a ve vsi.

Důležití jsou pro nás partneři, mezi které patří základní škola a ostatní organizace v obci. Kvalitní podmínky pro vlastní vzdělávání jsou dobrým základem úspěchu. Daří se nám spolupráce s naším zřizovatelem, hledáme cesty podpory i prostřednictvím projektů a s nimi souvisejících dotací.

Proto, abychom mohli naplnit naše společné cíle, je potřebné pro děti vytvořit jasné a srozumitelné vzory, příznivé a bezpečné klima. Tým školy je tvořen pedagogy, zaměstnanci školní jídelny a ostatním provozním personálem. Každý  má zde své místo, každá činnost má významnou roli a každý svým přístupem působí na děti.

 

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies