O naší mateřské škole

Mateřská škola Malšice se nachází v městysu Malšice, který leží na půli cesty mezi Táborem a Bechyní. Naši školu najdete v těsné blízkosti školy základní, pod kterou mateřská škola spadá. Mateřská škola je obklopena velkou zahradou, na které si děti užívají venkovních aktivit v době pěkného počasí po celý školní rok. Protože se nacházíme v menší obci, jsme ze všech stran obklopeni přírodou. V blízkosti jsou pole, louky, lesy, které často využíváme k dopoledním činnostem. Školka má celkem 4 třídy s celodenním provozem.

A jaká je naše filozofie?

  • Připravujeme všem dětem dostatek příležitostí pro jejich osobnostní rozvoj s ohledem na jejich individualitu a vývojové možnosti.
  • Sledujeme vzdělávací pokroky a pomáháme tam, kde vznikají dílčí obtíže.
  • Naše cesta je vždy spojena s rodinou a její aktivní spoluúčast je nezbytná.
  • Nabízíme otevřenou komunikaci a partnerské přístupy.
  • Učíme se prostřednictvím zpětné vazby a hledáme nové, kvalitnější cesty, které úzce souvisí s výsledky vzdělávání našich dětí.

Důležití jsou pro nás partneři, mezi které patří základní škola a ostatní organizace v obci. Kvalitní podmínky pro vlastní vzdělávání jsou dobrým základem úspěchu. Daří se nám spolupráce s naším zřizovatelem, hledáme cesty podpory i prostřednictvím projektů a s nimi souvisejících dotací.

Proto, abychom mohli naplnit naše společné cíle, je potřebné pro děti vytvořit jasné a srozumitelné vzory, příznivé a bezpečné klima. Tým školy je tvořen pedagogy, zaměstnanci školní jídelny a ostatním provozním personálem. Každý  má zde své místo, každá činnost má významnou roli a každý svým přístupem působí na děti.

Provoz mateřské školy je od 6.00 hodin do 16.30 hodin (včetně provozu o prázdninách).

Bývá přerušený v měsíci červenci a srpnu zpravidla na šest týdnů. Omezení nebo přerušení provozu mateřské školy vyvěsí ředitel školy na veřejně dostupném místě nejméně dva měsíce předem.

Provoz jednotlivých tříd je vždy stanoven na začátku školního roku dle aktuálních potřeb s ohledem na hygienické a bezpečnostní předpisy. Případné spojování tříd je plně v kompetenci vedoucí učitelky školy a může nastat v nezbytných situacích z hlediska technických důvodů a opět s ohledem na potřeby dětí a zajištění bezpečného klimatu.