Náš tým

Bc. Alena Šimáková, zástupkyně ředitelky školy

Vzdělání: SPgŠ Praha - vychovatelství, Pedagogická fakultu MU - Učitelství pro MŠ (Bc.)

Specializace: rozšířené pohybové aktivity, edukace dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

Zájmy: skoro každý sport, příroda a ruční práce

Třída: Heřmánková

Bc. Lucie Háková, učitelka

Vzdělání: SPgŠ Prachatice- obor předškolní a mimškolní pedagogika a Pedagogická fakulta JČU- učitelství pro MŠ (Bc.)

Specializace a zájmy: ruční práce, hudba, příroda, keramika - v rámci vzdělávání 

Třída: Meduňková

Petra Matějčková, DiS., učitelka

Vzdělání: SPgŠ Obrataň - obor předškolní a mimoškolní pedagogika a VOŠ Sociální Prachatice - obor sociální práce (DiS.)

Specializace: artefiletika - kombinace arteterapeutických postupů a moderního pojetí výtvarné výchovy; keramika - v rámci vzdělávání

Třída: Meduňková

Mgr. et Mgr. Lucie Maříková, učitelka

Vzdělání:  Gymnázium Pierra de Coubertina Tábor, Filozofická fakulta MU - Hudební věda (Mgr.), Pedagogická fakulta JČU - Učitelství pro MŠ (Bc.), Pedagogická fakulta UHK - Pedagogika předškolního věku (Mgr.), Pedagogická fakulta JČU - Učitelství pro 1. stupeň základních škol (DVPP)

Specializace: logopedický asistent, prezentace školy pomocí webových stránek, hrátky s flétnou, edukace dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

Zájmy: folklór a lidové tradice, četba knih, hra na klavír, zpěv

Třída: Kopretinová

Kateřina Peštová, DiS., učitelka

Vzdělání: Střední zemědělská škola Tábor, Vyšší odborná škola pedagogická Svatý Jan pod Skalou - učitelství MŠ (Dis.)

Specializace: keramika v rámci vzdělávání, logopedický asistent - primární logopedická prevence. Podílím se na vedení kroužku keramiky pro nejstarší děti ze ZŠ.

Třída: Fialková

 Bc. Erika Seifertová, učitelka

Vzdělání: Slezská univerzita Opava - obor Veřejná správa a sociální politika, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích v rámci akreditovaných studijních programů pro výkon povolání program CŽV, studium pedagogiky - získání kvalifikace pedagog volného času, asistent pedagoga a vychovatel.

Ráda pracuji s dětmi, přináší mi radost. Ve svém volném čase se snažím pro děti organizovat různé společenské a sportovní akce. Moje vize je více se rozvíjet v tomto oboru a pozitivně ovlivnit život dětí a jejich osobní rozvoj.

Zájmy: práce s dětmi, jízda na kole, kempování, turistika, zahrada

Marcela Trsková, učitelka

Vzdělání: SPgŠ Prachatice - vychovatelství, učitelství MŠ

Specializace: logopedický asistent,práce s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP), pěvecký kroužek

Třída: Heřmánková

Zdeňka Vondrušková, učitelka

Vzdělání: Gymnázium Tábor, SPgŠ Soběslav - nástavbové studium vychovatelství, Soukromá střední škola pedagogiky a sociálních služeb s.r.o. Obrataň - učitelství MŠ

Třída: Kopretinová

Radka Zemanová Jenšíková, DiS., učitelka

Vzdělání:  Obchodní akademie Tábor; Vyšší odborná škola ekonomická Tábor - obor účetnictví; Soukromá střední škola pedagogiky a sociálních služeb Obrataň - Předškolní a mimoškolní pedagogika

Kurzy: asistent pedagoga

Třída: Fialková

 

Věra Novotná, školnice

Petra Doudová, pomocná kuchařka

Výdej obědů Pro Heřmánkovou a Meduňkovou třídu; odpoledních svačin pro Heřmánkovou, Meduňkovou, Fialkovou i Kopretinovou třídu.

Jitka Matějčková, pomocná kuchařka

Výdej dopoledních svačin pro Fialkovou, Kopretinovou, Meduňkovou a Heřmánkovou třídu; obědů pro Fialkovou a Kopretinovou třídu.

 

 

 

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies