Náš tým

 Bc. Alena Šimáková, vedoucí učitelka

Vzdělání: SPgŠ Praha - vychovatelství, Pedagogická fakultu MU - Učitelství pro MŠ (Bc.)

Specializace: rozšířené pohybové aktivity, edukace dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

Zájmy: skoro každý sport, příroda a ruční práce

Třída: Kytičky

Radka Jenšíková, DiS., učitelka

Vzdělání:  Obchodní akademie Tábor; Vyšší odborná škola ekonomická Tábor - obor účetnictví; Soukromá střední škola pedagogiky a sociálních služeb Obrataň - Předškolní a mimoškolní pedagogika

Kurzy: asistent pedagoga

Třída: Žabičky

Petra Matějčková, DiS., učitelka

Vzdělání: SPgŠ Obrataň - obor předškolní a mimoškolní pedagogika a VOŠ Sociální Prachatice - obor sociální práce (DiS.)

Specializace: artefiletika - kombinace arteterapeutických postupů a moderního pojetí výtvarné výchovy; keramika - v rámci vzdělávání

Třída: Berušky

Kateřina Peštová, DiS., učitelka

Vzdělání: Střední zemědělská škola Tábor, Vyšší odborná škola pedagogická Svatý Jan pod Skalou - učitelství MŠ (Dis.)

Specializace: keramika v rámci vzdělávání, primární logopedická prevence. Podílím se na vedení kroužku keramiky pro nejstarší děti z MŠ.

Třída: Žabičky

Bc. Aneta Rypáčková, učitelka

Vzdělání: SPgŠ Prachatice - Předškolní a mimoškolní pedagogika; Pedagogická fakulta JČU - Speciální pedagogika předškolního věku - učitelství pro mateřské školy (Bc.)

Ve školce jsem zapojena do práce na projektu "Skutečně zdravá škola".

Specializace a zájmy: keramika v rámci vzdělávání, zdravý životní styl, fotografování, kaligrafie, hra na hudební nástroje, četba a cestování

Třída: Berušky

Marcela Trsková, učitelka

Vzdělání: SPgŠ Prachatice - vychovatelství, učitelství MŠ

Specializace: logopedický asistent,práce s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP), pěvecký kroužek

Třída: Kytičky

Mgr. et Mgr. Lucie Maříková, učitelka

Vzdělání:  Gymnázium Pierra de Coubertina Tábor, Filozofická fakulta MU - Hudební věda (Mgr.), Pedagogická fakulta JČU - Učitelství pro MŠ (Bc.), Pedagogická fakulta UHK - Pedagogika předškolního věku (Mgr.), Pedagogická fakulta JČU - Učitelství pro 1. stupeň základních škol (DVPP)

Specializace: logopedický asistent, prezentace školy pomocí webových stránek, hrátky s flétnou, edukace dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

Zájmy: folklór a lidové tradice, četba knih, hra na klavír, zpěv

Třída: Sluníčka

Zdeňka Vondrušková, učitelka

Vzdělání: Gymnázium Tábor, SPgŠ Soběslav - nástavbové studium vychovatelství, Soukromá střední škola pedagogiky a sociálních služeb s.r.o. Obrataň - učitelství MŠ

Třída: Sluníčka

Kateřina Chovančíková, asistentka pedagoga

Vzdělání: Obchodní akademie Tábor (1995); Jazyková škola Educo CB (1997)

Kurzy: akreditovaný roční kurz „Specialista PR a fundraisingu“ Praha (2016); ZVAS Tábor Asistent pedagoga (2020)

Zájmy: práce se sklem – vitráže, zahradní architektura, sport všeho druhu, četba. Profesně se věnuji práci s dětmi od roku 2016

Třída: Berušky

Světlana Kostrounová, asistentka pedagoga

Vzdělání a kurzy: roční kurz asistenta pedagoga

Praxe: pracovala jsem jako asistent pedagoga a dobrovolná sestřička. Vypomáhám starším lidem a pomáhám i s hlídáním dětí. Ráda se učím novým věcem a jsem ochotná si rozšířit vzdělání. 

Zájmy: práce s dětmi, ruční práce, rodina a cestování

Třída: Kytičky

Věra Novotná, školnice

Petra Doudová, pomocná kuchařka

Výdej obědů Berušky, Kytičky; odpoledních svačin Berušky, Kytičky, Sluníčka a Žabičky.

Jitka Matějčková, pomocná kuchařka

Výdej dopoledních svačin Žabičky, Sluníčka, Berušky a Kytičky; obědů Žabičky a Sluníčka.