Obědy pro jihočeské děti

1.9.2023 -

Naše škola se zapojila do dotačního programu bezplatného školního stravování, který je určen pro děti, žáky a studenty ve věku od 2 do 26 let v Jihočeském kraji a jejichž rodiny se ocitly v nepříznivé finanční situaci.

Příspěvek na školní stravování mohou získat pouze rodiny, které pobírají alespoň jednu z uvedených dávek: doplatek na bydlení a/nebo příspěvek na živobytí a/nebo odměnu pěstouna a/nebo příspěvek při pěstounské péči a/nebo příspěvek na úhradu potřeb dítěte.

Rodiče mohou žádat o příspěvek od 1.9.2023

Žádost o příspěvek a více informací naleznete na webových stránkách: https://obedy.kraj-jihocesky.cz/informace-pro-rodice

V případě potřeby neváhejte kontaktovat naši školní poradenskou pracovnici, která vám zodpoví případné dotazy a pomůže vám se žádostí:
Bc. Hana Matějková: hanamatejkova@zsmalsice.cz

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies