Třídnictví a úvazky učitelů

Pedagogičtí pracovníci Třídnictví, aprobace
Mgr. Pavla Šimáková TV, Z
Mgr. Alena Jeličová 2.A; 1.st.
Mgr. Lenka Kubrová 2.B; 1.st.
Mgr. Hana Dolejší 1.A; 1.st.
Mgr. Šárka Peterková 3.tř.; 1.st., HV
Mgr. Martina Nohavová 1.B; 1.st.
Mgr. Milan Černý 4.A; 1.st., PČ, Inf
Mgr. Martin Jareš 5.tř.; 1.st., TV
Mgr. Jana Mašková 7.tř.; ČJ, AJ, EV, OV
Mgr. Kristina Zůbková M
Mgr. Lucie Šilhavecká 9.tř.; Ch, Př, HV, Z, Fy
Mgr. Jana Krejčířová 8.tř.; ČJ, D
Mgr. Jana Randlová NJ
Ing. Jana Mužíková 6.A; AJ, PČ, OV
Mgr. Eva Vaňková 6.B; AJ, TV, OV
Mgr. Jana Šonková Př, TV
Mgr. Romana Chvojková M, OV, FG
Bc. Dominik Zdeněk M, Fy, Inf
Bc. Michaela Huslarová 4.B; 1.st., VV, PŠ, SPP
Bc. Martina Marhounová AJ
Mgr. Petr Štojdl VV, PČ, D