Změny v organizaci vzdělávání v MŠ Malšice

26.8.2021 - Alena Šimáková

Milí rodiče,

v letošním roce dochází k  úpravám v organizaci vzdělávání dětí v naší mateřské škole. K tomuto rozhodnutí nás vedlo několik faktorů, které se u nás nashromáždily, a které logicky vyústily k našemu rozhodnutí.

V posledních letech přibývá stále více předškolních dětí, které svou spádovostí patří do naší školy. Již několik let se nám nedaří tvořit pouze homogenní třídy (děti stejného věku). Pak dochází k tomu, že například v jedné třídě je 25 předškoláků a v druhé 4 předškoláci.  Dalším faktorem jsou děti se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP), které potřebují určité podmínky ke svému vzdělávání. Není vhodné tyto děti skupit do jedné třídy jen podle věku a přetěžovat jak naše učitelky, ale i děti samotné. Tyto okolnosti nás dovedly k současnému rozhodnutí.

Potřebujeme mít větší prostor pro kombinaci dětí ve třídách a zajistit tak rovné podmínky vzdělávání v naší škole. Tento proces bude postupný a budeme hledat nejlepší cestu, aby se v něm cítili dobře děti, učitelé i vy, rodiče.

V letošním roce nebude 1 třída tříletých, 1 třída čtyřletých…dětí. Děti budou rozděleny na mladší a starší. Dojde k promíchání dětí  na jedné třídě v rozsahu 2-3 ročníků. Zároveň jsme se snažili co nejvíce dětí nechat u kmenových učitelek. Mladší budou v přízemí, starší v 1. patře. Tím dojde k tomu, že budeme mít v letošním školním roce, i v letech následujících, rovnoměrněji rozděleny děti, které mají před sebou poslední ročník předškolního vzdělávání. Můžeme lépe rozdělit děti  s SVP a zároveň to přinese další výhody.

Výhody heterogenních tříd

 

Seznamy dětí podle tříd najdete na nástěnce ve vestibulu mateřské školy.

Věřím, že pochopíte naše kroky a těším se na vás v naší mateřské škole.

Bc. Alena Šimáková, vedoucí učitelka MŠ Malšice