Změna úhrady úplaty

8.6.2021 - Iveta Brunová

POZOR !!!! ZMĚNA ÚHRADY ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ A ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ


ÚHRADA ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ (mateřská škola)
ÚHRADA ÚPLATY ZA ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ (družina, klub)

Od září 2021 měníme způsob úhrady úplaty za předškolní a zájmové vzdělávání.
Veškeré úhrady za výše uvedené vzdělávání se budou provádět prostřednictvím souhlasu k inkasu. Vždy v běžném měsíci (v měsíci září na září atd…).


Co je tedy potřeba provést ze strany rodičů?


• Pokud nemáte souhlas k inkasu založený, je potřeba ho ve své bance založit ve prospěch účtu školy 162052911/0300 (bez VS) a číslo Vašeho účtu nahlásit vedoucí ŠJ
• Pokud máte založený souhlas k inkasu a tímto způsobem již platíte obědy, není třeba téměř nic měnit, jen je potřeba zkontrolovat:
   1. Výši limitu u stávajícího inkasa
   2. Počet plateb, které lze strhnout v daném měsíci z Vašeho účtu


Platby za výše uvedené vzdělávání bude provádět pí Iveta Brunová, s případnými dotazy se  obracejte přímo na ní. Tel. 773 444 563.
Na účet školy se budou inkasovat jednou platbou obědy a další platbou úhrada úplaty za předškolní vzdělávání a zájmové vzdělávání.