Výuka plavání pro děti předškolního věku ve školním roce 2021/2022

31.1.2022 - Alena Šimáková

Výuka plavání se týká dětí, které dosáhly k 31.1.2022 pět let.

VÝUKA PLAVÁNÍ PRO DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU VE ŠKOLNÍM ROCE 2021/2022

Výuka plavání pro dětí předškolního věku tvoří doplňující aktivitu našeho školního vzdělávacího programu a ročního plánu školy na daný školní rok.

Pro děti k 31.1.2022 5leté a starší organizačně zabezpečujeme, ve spolupráci s Plaveckou akademií v Táboře, plavecký výcvik dětí. Děti dochází do plaveckého bazénu 1x týdně na10 lekcí v doprovodu třídních učitelek / učitelka je po celou dobu výuky přítomna u bazénu/.V letošním roce budeme docházet v termínu od 3.3. do 5.5.2022: každý čtvrtek dopoledne dle aktuálně platných hygienických opatřeních.

/ rozdělení dětí do 2 skupin bude upřesněno dle počtu závazně přihlášených dětí / Cena kursu je 640,-Kč za 10 lekcí + 10,- na společné hypoalergické mýdlo/. Platbu v hotovosti doneste do 1.3.2022. V případě zájmu si mohou zákonní zástupci požádat o doklad o platbě, který můžou uplatnit při proplacení u své zdravotní pojišťovny/.

Cena za dopravu bude propočítána po vyúčtování celkové dopravy a budeme ji vybírat v hotovosti po skončení kurzu.

 

S sebou si děti zabalí do batůžku RUČNÍK a plavky v igelitovém sáčku, děti s dlouhými vlásky plaveckou čepičku./ plavecká čepička je vhodná pro všechny děti, ale zatím není nutná./

Peníze dětem nedávejte. Stačí jim přibalit do batůžku něco malého na doplnění energie. Svačinu povezeme s sebou školkovou.

Žádáme rodiče o vyplnění čestného prohlášení, případně souhlas lékaře, splňuje-li dítě tyto podmínky v čestném prohlášení. Zároveň žádáme o kontrolu výskytu bradaviček na chodidlech i dlaních a jejich případné odstranění. Děkujeme za vaši spolupráci.

**************************************************

 

Soubory ke stažení