Výsledky zápisu do 1. třídy ZŠ pro školní rok 2021/22

30.4.2021 - Pavla Šimáková

Výsledky zápisu do 1. ročníku ZŠ pro školní rok 2021/22 naleznete v příloze.

Po ukončení mimořádných opatřeních naše škola uspořádá setkání se zákonnými zástupci zaměřené na seznámení se s prostředím školy, vedením školy a s příslušnými učitelkami budoucích 1. tříd.

Výsledky zápisu do 1. třídy ZŠ pro škol.rok 2021/22