Úhrada úplaty za předškolní a zájmové vzdělávání

3.9.2021 - Iveta Brunová

POZOR ZMĚNA

 

ÚHRADA ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ (mateřská škola)

ÚHRADA ÚPLATY ZA ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ (družina, klub)

 

Od září 2021 měníme způsob úhrady úplaty za předškolní a zájmové vzdělávání.

Veškeré úhrady za výše uvedené vzdělávání se budou provádět prostřednictvím souhlasu k inkasu. Vždy v běžném měsíci (v měsíci září na září atd…).

Co je tedy potřeba provést ze strany rodičů?

  • Pokud nemáte souhlas k inkasu založený, je potřeba ho ve své bance založit ve prospěch účtu školy 162052911/0300 (bez VS) a číslo Vašeho účtu nahlásit vedoucí ŠJ
  • Pokud máte založený souhlas k inkasu a tímto způsobem již platíte obědy, není třeba téměř nic měnit, jen je potřeba zkontrolovat:
  1. Výši limitu u stávajícího inkasa
  2. Počet plateb, které lze strhnout v daném měsíci z Vašeho účtu

Platby za výše uvedené vzdělávání bude provádět pí Iveta Brunová, s případnými dotazy se obracejte přímo na ní. Tel. 773 444 563.

Na účet školy se budou inkasovat jednou platbou obědy a další platbou úhrada úplaty za předškolní vzdělávání a zájmové vzdělávání.