Ředitelské volno

20.10.2021 - Kristina Zůbková

Na dny 25.10 a 26.10. vyhlašuji ředitelské volno. 

Vážení rodiče, milí žáci,


z důvodu nepříznivého vývoje epidemiologické situace a na základě doporučení, které jsem dnes obdržela z odboru školství, mládeže a tělovýchovy KÚ Jihočeského kraje, vyhlašuji na pondělí 25. 10. 2021 a úterý 26. 10. 2021 ŘEDITELSKÉ VOLNO pro všechny ročníky, to je pro oba stupně základní školy. Po dobu ředitelského volna nebude probíhat žádná, tedy ani online výuka.

Vyhlášení ředitelského volna je v souladu se zákonem č. 561 / 2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), § 24, odst.  2 a bylo projednáno se zřizovatelem školy.


Mateřská škola bude v provozu bez omezení.


Školní družina bude pro standardně přihlášené žáky po oba dny ředitelského volna v provozu od 6:15 do 16:45, tedy včetně dopoledních hodin v době zrušené výuky. Pro žáky, kteří budou ve školní družině, bude zajištěn oběd. Zákonní zástupci žáků, kteří jsou celoročně přihlášeni do školní družiny dostanou ve zvláštní zprávě na EDUPAGE informace o způsobu přihlášení do ŠD na tyto dva dny ředitelského volna. Dětem budou nabídnuty běžné aktivity školní družiny.

Strava ve školní jídelně bude pro všechny žáky automaticky odhlášena (s výjimkou žáků přihlášených na tyto dva dny do ŠD).

 

Mgr. Kristina Zůbková, ředitelka školy