POZOR - ZMĚNA V ORGANIZACI ŠKOLNÍ DRUŽINY

30.8.2021 - Radka Křivánková

Vážení rodiče,

pár informací ohledně školní družiny a kroužků

Školní družina bude fungovat od 1.9.2021
První oddělení se nachází ve škole v prvním patře nad tělocvičnou, druhé oddělení je ve 2.A v přízemí, třetí oddělení je v novém pavilonu a čtvrté oddělení je v 5. třídě v prvním patře.

Pozor změna - ranní a odpolední (konečná) družina budou ve škole, ve 2.A v přízemí. Vchod bude zajištěn zezadu školy, přes terasu. U dveří se nachází zvonek a telefonní čísla na vychovatelky.

Přihlašování do družiny je na zápisném lístku, děti ho dostanou ve škole. Žádáme o vrácení zápisného lístku nejdéle do pátku 3.9.2021. Odhlašování a omlouvání z družiny - viz školní web, družina - dokumenty - omluvný list, odhlašovací list.

Kroužky - pozor změna
Přihlašování na kroužky bude eletronicky přes Edupage - od 1.9. - 12.00 hod. do 6.9.2021 12.00 hod.

Veškeré další informace poskytnou jednotlivé vychovatelky a najdete je také na školním webu.