Nové vzdělávací prvky na školní zahradě.

4.10.2021 - Kristina Zůbková

V srpnu 2021 byl dokončen projekt Učíme se v přírodě - ZŠ a MŠ Malšice. 

Projekt Učíme se v přírodě - ZŠ a MŠ Malšice, registrační číslo: 1190700083, podpořený v rámci 7. výzvy NPŽP byl dokončen na školní zahradě ZŠ a MŠ Malšice v srpnu 2021.

Díky tomuto projektu byly pro děti a žáky pořízeny sestava didaktických a pěstitelských prvků, vrbové stavby, vyvýšené záhony, lavičky, stoly, didaktický set - poznávání přírodnin, byl zasazen jeden ovocný strom a vyseta řada bylinek, trvalek a zeleniny.

Odkaz na internetové stránky MŽP (www.sfzp.cz) a SFŽP (www.mzp.cz)