Národní plán doučování

12.9.2021 - Kristina Zůbková

Ministerstvo školství připravilo program, který v období září-prosinec 2021 nabízí a financuje všem zájemcům (žákům) doučování šité na míru.

Cílem  programu je zmírnit negativní dopady výluky prezenční výuky v důsledku pandemie COVID-19. Věříme, že doučování může přinést mnohým žákům úspěch a uznání. Je to šance… Doučování nemusí být jen dohánění učiva pro dobré známky. Je to příležitost pro učitele i žáky najít k sobě i k předmětu osobnější a bližší vztah, který byl přerušením výuky narušen. 

Je primárně určen pro žáky ohrožené školním neúspěchem, což je prakticky každý, kdo cítí, že by mu doučování pomohlo. 

Doučování bude probíhat ve skupinkách i individuálně, vždy před či po vyučování, je určeno pro první i druhý stupeň. Povedou je pedagogičtí pracovníci školy (učitelé, asistenti, vychovatelé) případně další najatí externisté (studenti VŠ apod.). Doučování může probíhat z každého předmětu, o který budete mít zájem, prioritně z českého jazyka, matematiky a cizích jazyků. 

Co dělat v případě zájmu? Můžete rovnou oslovit vyučující (osobně, písemně přes EDUpage či email) a domluvit se s nimi. Stejně tak budeme my oslovovat žáky a nabízet jim tuto vzdělávací příležitost.

Zahájení: předpoklad v týdnu od 20.9.2021

Doučování je pro všechny žáky zdarma.

Přejeme všem klidný a zdravý start do nového školního roku 2021/2022.