My v tom Jihočechy nenecháme

3.10.2022 - Aneta Rypáčková

Dotační program pro naše školáky.

Jihočeský kraj vyhlásil dotační program na podporu školních a mimoškolních aktivit dětí a mládeže. Podpora je určena pro rodiny s dětmi ve věku od 3 do 19 let (k 1. 8. 2022). Děti, resp. mládež, musí mít k 1. 8. 2022 trvalý pobyt v Jihočeském kraji.

Naše škola se do dotačního programu Jihočeského kraje zapojí. Podpora v naší škola bude poskytnuta na kompenzaci úhrad k zachování účasti na školních a mimoškolních aktivitách dětí, konkrétně na:

  • zájmové vzdělávání ve školní družině
  • školní stravování
  • volnočasové aktivity (kroužky)
    až do výše 4 000,- Kč (maximální částka podpory).

Zájemci o podporu doloží: vyplněný formulář "žádost o podporu" včetně požadovaných příloh o pobírání příspěvku na bydlení, přídavku na děti, příp. s potvrzením o čistém měsíčním příjmu.

Podmínkou je, že podporovaný žák žije v domácnosti, která pobírá:

  • přídavek na dítě nebo
  • příspěvek na bydlení nebo
  • čistý měsíční příjem na člena společné domácnosti není vyšší než 13 000,- Kč.

Více informací naleznete na stránkách Jihočeského kraje.

Žádost o podporu naleznete zde.

Vyplněnou žádost odevzdejte do 31.10.2022 do podatelny školy.

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze takové cookies, které jsou nezbytně nutné pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies