KONTROLA BEZINFEKČNOSTI CIZÍCH STRÁVNÍKŮ

27.10.2021 - Iveta Brunová

Od 1.11.2021 bude vedoucí školní jídelny kontrolovat bezinfekčnost cizích strávníků stravujících se ve školní jídelně. Prosím, prokažte se platným očkováním nebo platným testem. 

Cizích strávníků odebírajícich stravu s sebou (do jídlonosičů) se tato povinnost zatím netýká.

Všechny žádáme, aby do školy (do jídelny) vstupovali s řádnou ochranou dýchacích cest (respirátorem) a před odebráním stravy si vydezinfikovali ruce.

 

Děkuji za pochopení.