Navýšení cen obědů od 1.9.2021

23.8.2021 - Iveta Brunová

ceny obědů od 1.9.2021


Vzhledem k navyšování cen potravin jsme přistoupili k navýšení cen stravy pro žáky, zaměstnance i cizí strávníky (rodiče platí pouze cenu potravin)


Děti jsou do jednotlivých kategorií zařazeny podle věku dle vyhlášky o školním stravování

 

Od 1.9.2021 jsme stanovili tyto ceny:


Strávníci do 6-ti let
Přesnídávka Kč 9,--
Oběd Kč 18,--
Svačina Kč 8,--
Strávníci 7-10 let
Přesnídávka Kč 9,--
Oběd Kč 25,--
Svačina Kč 8,--
Strávníci 11-14let
Oběd Kč 28,--
Strávníci 15 a více let
Oběd Kč 32,--
Cizí strávníci
Oběd Kč 67,--