Mgr. Hana Dolejší Učitelé 1.stupeň

Umístění

Sborovna 1. stupně - č. dveří 24

Vzdělání: Střední pedagogická škola v Prachaticích, učitelství 1. stupně ZŠ na JčU v Českých Budějovicích, učitelství Aj na 1. stupni ZŠ na JčU v Českých Budějovicích

Kurzy: Diagnostika a náprava specifických vývojových poruch učení a chování, Neklidné dítě - problematika ADHD/ADD, Grafomotorické dovednosti - jejich rozvoj a odstranění obtíží, Čtením a psaním ke kritickému myšlení

Kontaktní formulář

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies